Containertransport

Containertransport als hoofdzaak.

V&M Logistics organiseert het containervervoer tussen de grote zeehavens en het achterland. Door een ruim transportvolume samen te brengen trachten wij vervoersstromen zo goed mogelijk te optimaliseren, zonder in te leveren op onze dienstverlening.

Ook uw specifieke behoeften worden onder de logistieke loep genomen en bestudeerd, zodat u na onze conclusie zeker kunt zijn dat de meest efficiënte transportmodi is gekozen om uw goederen te vervoeren, zodoende wij onze kennis met u kunnen delen en u van het voordeel kunt genieten.

Wij beschikken over hoofdzakelijk multifunctionele trailers - waardoor wij elk type van container kunnen vervoeren - en een ruim netwerk van zeer gemotiveerde charters. Dit geeft een cocktail van ongelimiteerde mogelijkheden.

Binnen V&M Logistics streven we een paperless en duurzame werkplek na. Zo wordt het grootste deel van onze processen online uitgevoerd, maken we gebruik van e-invoicing en gaan we bewust om met energieverbuik.